Hem

FC Trä i Gräfsnäs AB

FC Trä i Gräfsnäs AB tog den 1 november 2010 över verksamheten av sängramstillverkning och detaljer därtill från Svedplan AB.

FC Trä är ett familjeföretag och drivs av makarna Fredrik och Charlotte Bengtsson.

Företaget tillverkar i huvudsak sängramar och komponenter till sängproducenter.

Det mesta säljs till företag i Norden, men en del går också till övriga Europa.

FC Trä in Gräfsnäs AB

 

In the beginning of November 2010 FC Trä in Gräfsnäs AB took over the manufacturing of bedframes and parts for the bed industry, from Svedplan AB.

 

FC Trä is a family company owned by Fredrik and Charlotte Bengtsson. The company produce bedframes and parts for the bed industry.

Most of it is delivered to companies in scandinavia, but also delivers to the rest of Europe.

 

 

FC Trä i Gräfsnäs AB

Brobackavägen 19

441 91 Alingsås

Sweden